js/jqueryでHTMLの箇条書きの行数をだす

こう言う感じのHTMLがあったとして

<ul id="hoge">
  <li>aaa</li>
  <li>bbb</li>
  <li>ccc</li>
  <li>ddd</li>
  <li>eee</li>
</ul>

<li>が何個あるか知りたいって時のオペレーション。知らなかったのでメモ

生のjs

document.getElementById("hoge").children.length;

jQuery

$('#hoge li').length